รู้จักกับ โรคซึมเศร้า พร้อมวิธีฟื้นฟูจิตใจ

รู้จักกับ โรคซึมเศร้า พร้อมวิธีฟื้นฟูจิตใจ

“ซึมเศร้า” ทางการแพทย์ หรือ Clinical depression หมายถึง ภาวะซึมเศร้าที่มีมากกว่าอารมณ์เศร้า และเป็นพยาธิสภาพแบบหนึ่งที่พบได้ในหลายๆ โรคทางจิตเวช โดยเฉ...