รู้จัก “โรคกรดไหลย้อน” ใกล้ตัวกว่าที่คิด

รู้จัก “โรคกรดไหลย้อน” ใกล้ตัวกว่าที่คิด

โรคกรดไหลย้อน ชื่อเต็มคือ Gastroesophageal Reflux Disease หรือ GERD อาการเรื้อรังที่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด ซึ่งมีสาเหตุสำคัญจากการไหลย้อนกลับของกรด ห...